Er komt steeds meer belangstelling voor decentrale sanitatiesystemen. Nieuwe systemen worden ontwikkeld en beproefd. De afgelopen periode is gebleken dat het lastig is betrouwbare data te vinden van deze systemen. Als er al data zijn dan is deze vaak niet goed onderling vergelijkbaar. STOWA ontwikkelt in samenwerking met de waterschappen, gemeenten en leveranciers van deze systemen een monitoringsplan. ECS - Earth Care Solutions vervult al het secretariaat van de Koepelgroep Nieuwe Sanitatie van STOWA en geeft in die hoedanigheid ook leiding aan het Monitoringsplan.

 

In het kader van het monitoringsplan zijn drie producten ontwikkeld:

  1. Een monitoringsprotocol: met aanbevelingen voor de te monitoren parameters, de meetfrequentie en de werkwijze.
  2. Een database - de Sanimonitor: voor de opslag en verwerking van de gegevens.
  3. Een onderzoeksplan: met aanbevelingen voor nader onderzoek.

De doelstelling is om voldoende betrouwbare en onderling vergelijkbare data te verzamelen en op te slaan van de (belangrijkste) decentrale sanitatie voorzieningen in Nederland. Deze data geven potentiƫle gebruikers, vergunningverleners en beleidsbepalers voldoende inzicht in de werking van de systemen om te kunnen beoordelen of zij voldoen aan de eisen die eraan worden gesteld. Daarbij gaat het zowel om de technologische vraag (welke stoffen worden verwijderd?) als om de beleidsvraag (hoe duurzaam/betrouwbaar is het systeem ten opzichte van andere systemen).

 De Sanimonitor is inmiddels operationeel en bevat waardevolle data van bestaande decentrale zuiveringen.

Momenteel wordt nagegaan of de de Sanimonitor ook geschikt gemaakt kan worden voor toezichthouders en vergunningverleners bij gemeenten en waterschappen.

Ga terug

Opdrachtgever:
STOWA

Uitvoering:
2018 - 2020

In samenwerking met:

Voor dit project is een Begeleidings Commissie samengesteld met medewerkers van waterschappen en gemeenten.

Het project wordt mede begeleid door een groep van vaste adviseurs.

In het project wordt samengewerkt met leveranciers van systemen.


Copyright ECS Earth Care Solutions | Contact | Realisatie: DJP Media Steenwijk