Stadslandbouw is in! Op tal van locaties worden initiatieven genomen. Soms groots opgezet, soms ook heel kleinschalig. De maatschappij is er om verschillende redenen klaar voor. We willen weten wat er op ons bord komt en waar het vandaan komt. We willen zelf weer onze eigen groente verbouwen. We willen lokaal de kringlopen sluiten, zelf composteren en zelf in de aarde wroeten. We willen weer echte groente eten en niet van die opgeblazen tomaten uit de kas die nauwelijks de tijd hebben gekregen om te rijpen. We willen samen met de buurt iets nuttigs doen met het grasveldje in de wijk en een tuin is dan een mooie ontmoetingsplaats.

Maar weten we, met een eigen tuin, echt wat er op ons bord komt? Kunnen we eigenlijk wel de kringloop sluiten, en waar moeten we dan op letten?  En hoe voorkomen we irritaties als mijn rijpe tomaten net als ik ze wil plukken zojuist door de buurman zijn geoogst? En wat gebeurt er als het nieuwe er af is en de tuin nog door de laatste handvol vrijwilligers onderhouden moet worden?

Stedelijk groen - en zeker een sociale betrokkenheid erbij - is te waardevol om lichtzinnig mee om te gaan. Enthousiasme is goed, maar kennis is daarbij wel noodzakelijk. We hebben in de stad groene longen nodig. Ze zorgen voor een betere luchtkwaliteit maar ook voor een verlaging van de gemiddelde temperatuur in de stad. Alleen al vanuit volksgezondheid is het van belang veel te investeren in groene steden. En als we ze dan toch groen maken, kunnen we er maar het beste wat nuttigs mee doen. Dus als we bomen willen planten, waarom dan geen fruit- en notenbomen? En als we perken willen, waarom dan geen groentebedden of plukbloemen. En willen we water en wuivend riet dan kan dat tevens als waterzuivering dienst doen.

Er is een steeds grotere kans dat hevige buien in de stad voor wateroverlast zorgen. Door onze groene longen ook blauw te laten zijn, kunnen we wateroverlast voorkomen. Ook daar kunnen we de stadslandbouw bij gebruiken, bijvoorbeeld door te zorgen voor een goede bodemstructuur waar water in kan worden opgenomen, door water in bassins op te slaan die later voor beregening kunnen worden gebruikt, en door gewassen te telen die het juist goed doen in natte waterbergingsgebieden.

Maatschappelijk gezien, zijn er voldoende redenen om stadslandbouw zich niet alleen te laten ontwikkelen omdat de buurtbewoners dat nou eenmaal willen; er zijn grotere maatschappelijke belangen en die vergen dat er zorg wordt gedragen voor continuïteit en begeleiding.

Met ECS - Earth Care Solutions wil ik de komende tijd nadrukkelijk investeren in de verdere kennisontwikkeling en zal ik daartoe ook de nodige initiatieven nemen.

Ga terug

Copyright ECS Earth Care Solutions | Contact | Realisatie: DJP Media Steenwijk