Innovatie

Het hebben van een goed idee is niet genoeg voor een succesvolle innovatie. Om een idee verder te brengen is vaak geduld vereist, soms zijn de juiste contacten,  veel doorzettingsvermogen en de nodige creativiteit nodig. Met ECS-Earth Care Solutions heb ik ruime ervaring met het verder brengen van een idee tot de uiteindelijke toepassing.

Ik kan helpen ook uw idee tot uitvoering te brengen.


Lees meer over Innovatie

Beleidsontwikkeling

Vaak hebben we wel een beeld hoe de toekomst er idealiter uit zou moeten zien. Zelden komt dat overeen met de actuele werkelijkheid. Beleid is nodig om een transitie in gang te zetten. Welke acties zijn er nodig en wanneer? Wie moet daarin het voortouw nemen? Hoe bewegen we mensen en partijen om geleidelijk aan te veranderen. Het zijn de vragen die bij het ontwikkelen van beleid voortdurend beantwoord moeten worden.

Met ECS-Earth Care Solutions heb ik ruime ervaring op verschillende dossiers.


Lees meer over Beleidsontwikkeling

Project- en procesmanagement

Er zijn vele definities van project- en procesmanagement. De meest eenvoudige is wel: "Het plannen en bewaken in tijd en kosten van de activiteiten, verbonden aan het ontwikkelen / uitvoeren van een project". Simpeler kan eigenlijk niet. Maar achter een goed project- en procesmanagement gaat vaak een hele wereld schuil. 

Met ECS-Earth Care Solutions kan ik zorg dragen dat uw project naar uw tevredenheid verloopt.


Lees meer over Project- en procesmanagement

Advisering

Een advies is zelden rechtlijnig of zwart wit. In ieder advies zit een nuance, het is de kracht die te zoeken en helder te maken. Ieder advies heeft een context. Het is niet voor niets dat een oud Indiaans spreekwoord luid: "Ik geef je geen raad want ik ben je vriend en dat wil ik graag blijven".

Met ECS-Earth Care Solutions doe ik mijn best mijn advies binnen uw context te plaatsen.

 


Lees meer over Advisering


Copyright ECS Earth Care Solutions | Contact | Realisatie: DJP Media Steenwijk