Welkom op de website van ECS-Earth Care Solutions. ECS-Earth Care Solutions richt zich op het duurzaam gebruik van water en watersystemen en op het ontwikkelen van een meer duurzame waterketen.

Helaas hebben we water in het verleden gedachteloos verspild. Een immense vervuiling van grond- en oppervlaktewater, en een uitputting van waterbronnen is het gevolg. De bodem, een belangrijk filter en waterreservoir, verschraalt in hoog tempo en verliest haar zuiverende en bufferende werking. Wereldwijd wordt de voedselproductie bedreigd. Willen we de aarde leefbaar houden dan zullen we het tij moeten keren.

Een duurzame waterketen begint bij waterbesparing en eindigt bij het terugwinnen en hergebruiken van al die grondstoffen die in ons afvalwater zitten. Dat kan kleinschalig en lokaal, waarbij we soms waterstromen scheiden; het kan ook grootschalig en industrieel. Continu zoeken we nu naar  vernieuwing en verleggen we grenzen. Wat vorig jaar nog niet kon, kan morgen misschien wel. De toekomst vraagt van ons nieuwe oplossingen. Onder de noemer Nieuwe Sanitatie werk ik samen met de STOWA aan een meer duurzame waterketen. Informatie over Nieuwe Sanitatie vindt u op de Saniwijzer.

Ook het watersysteem heeft het zwaar te verduren, de rek is er uit en puur technologische oplossingen blijken niet meer genoeg. We moeten terug naar een meer robuust en draagkrachtig watersysteem. De bodem speelt daarin een belangrijke rol; die is een spons en filter tegelijkertijd. Maar de bodem is in grote delen van Nederland verarmd en verschraald. Meer onderzoek en meer initiatieven zijn nodig en vooral een samenwerking tussen landbouw en waterbeheer. Een goed voorbeeld daarvan is het programma Gouden Gronden. Samen met diverse landbouworganisaties, de provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest werken we aan een betere bodem.

Met ECS- Earth Care Solutions hoop ik ook u van dienst te kunnen zijn om onze planeet een beetje mooier, een beetje blauwer te maken.

Bjartur Swart


Copyright ECS Earth Care Solutions | Contact | Realisatie: DJP Media Steenwijk