Er is veel kennis beschikbaar over de bodem. Toch blijkt dat veel van die kennis niet of nauwelijks invloed heeft op de dagelijkse landbouwpraktijk. Blijkbaar is het lastig om de kennis op de juiste plek te krijgen en hem ook nog eens toe te passen. In het kader van het project Gouden Gronden is het deelproject "Van Kennis Naar Kunde" ontwikkeld. Na een lange voorbereidingstijd is het project in september 2015 van start gegaan.

ECS - Earth Care Solutions is in dit project verantwoordelijk voor twee deelvragen:

  1. Wat kunnen we leren van uitgevoerde en lopende projecten als het gaat om de effectiviteit van kennis overdracht?
  2. Op welke wijze kunnen we de bedrijfseconomische effecten in een kosten - baten analyse het beste zichtbaar maken?

 

Dit project sluit aan bij de uitdagingen van de AgroAgenda en het programma Gouden Gronden. Het gaat helpen bij een betere doorstroming van beschikbare bodemkennis, niet alleen naar de “innovators” en “early adopters” maar voorbij het omslagpunt naar de getalsmatig grootste groep ondernemers. Wanneer deze groep aan de slag gaat met een meer duurzame manier van bodembeheer, wordt een meer structurele en duurzame gedragsverandering in de hele sector bereikt, leidend tot een beter bodem- en waterbeheer. Daarmee draagt het project bij aan zowel de doelstellingen van het Icoonprogramma bodem als het programma Gouden Gronden.

 

Ga terug

Opdrachtgever:
Provincies Groningen, Friesland en Drenthe, waterschap Noorderzijlvest, LTO, Van Hall, Greenlincs

Uitvoering:
2015 - 2016

In samenwerking met:

Van Hall Larenstein

Louis Bolk Instituut

Avestura

PPO

Rapporten:

Eindrapportage: Grootschalige toepassing van bodemkwaliteitskennis

Studenten-rapport: Lessen leren uit projecten.

Essays: Kosten - baten analyses "Not everything that can be counted counts, not everything that counts can be counted"

 

Meer actuele informatie kunt u ook vinden op de website van Gouden Gronden.


Copyright ECS Earth Care Solutions | Contact | Realisatie: DJP Media Steenwijk