Beleidsontwikkeling is zoeken naar het wankele evenwicht tussen wenselijkheid en haalbaarheid. Het is vaak een moeizaam proces, zeker als je er tot over je oren inzit en als belanghebbende overheid ook nog eens vast zit in allerhande afspraken uit het verleden. Oud zeer en wantrouwen maken een goed beleidsproces vaak extra lastig. Hoe makkelijk is het dan om gebruik te maken van een onafhankelijk adviseur, die zonder ballast uit het verleden, juist wel met die lastige partij de grenzen van het haalbare kan verkennen.

De afgelopen decennia heb ik ruime ervaring opgedaan in het ontwikkelen van beleid. Bijvoorbeeld als beleidsmedewerker water bij de provincie Friesland, als projectleider van het provinciaal waterhuishoudingsplan, bij het opstellen van de stroomgebiedsvisie Eems, de visie op de waterketen, de STOWA strategienota Nieuwe Sanitatie tot aan recentelijk de Wegwijzer Duurzame Landbouw Drenthe.

Ook de komende jaren zal ik mij graag inzetten bij het ontwikkelen van nieuw beleid. Juist nu, met alle technologische en maatschappelijke vernieuwingen, merken we dat het huidige beleid en de daarop gebaseerde regelgeving vaak is gericht op het voorkomen van problemen uit het verleden. En dat staat nu de nieuwe ontwikkelingen in de weg. Nieuw beleid juist gericht op het stimuleren van de gewenste toekomstige ontwikkelingen is hard nodig. Ik draag daar niet alleen graag mijn steentje aan bij, maar leg graag met u ook eerst de fundamenten.  

Ga terug

Copyright ECS Earth Care Solutions | Contact | Realisatie: DJP Media Steenwijk