Willen we ook onze toekomstige generaties nog een leefbare aarde geven dan zullen we iets moeten veranderen in de manier waarop we nu met onze aarde omgaan. We zullen oog moeten hebben voor de toekomstige behoeften en ervoor moeten zorgen dat daarvoor de randvoorwaarden aanwezig zijn. Water is letterlijk de drijvende kracht achter het leven op aarde. Zonder water is er geen leven. Zoet water is essentieel voor het voortbestaan van de mens. Wij zijn ervan afhankelijk voor drinkwater en onze voedselproductie. Het uitputten en vervuilen van onze voorraden aan zoet water bedreigt nu al ons voortbestaan. Zoet water is volgens velen de reden voor toekomstige oorlogen.

Maar de natuur is sterk. Zonder dat het ons een cent kost, worden jaarlijks door verdamping vele miljarden liters zoet water uit zee gewonnen. Vervuild grond- of oppervlaktewater wordt door natuurlijke processen weer gereinigd. De zee legt natuurlijke barrières tegen haar eigen verwoestende krachten, simpel door met zand duinlandschappen te creëren. Planten zijn in staat door hun microklimaat waterdruppels uit de lucht te vangen en zo woestijnen tot vruchtbare bossen om te vormen. Die natuurlijke processen zijn lang niet herkend en erkend. Te veel hebben we vertrouwd op onze ingenieurs en technici die de waterwereld naar hun hand hebben gezet.

We zullen, willen we in de toekomst een leefbare wereld behouden, meer moeten vertrouwen op de natuurlijke processen, meer gebruik moeten maken van de lokale omstandigheden. En ja, misschien soms ook wel eens een stapje terug moeten doen. Maar altijd in de wetenschap dat zich dan weer andere kansen gaan voordoen.

ECS - Eart Care Solutions wil bijdragen aan het versterken van de natuurlijke processen, er voor zorgen dat grondstoffen herwonnen worden, dat we zorgvuldig omgaan met energie en onze kinderen uiteindelijk een duurzame toekomst tegemoet kunnen gaan. 


Copyright ECS Earth Care Solutions | Contact | Realisatie: DJP Media Steenwijk