Op 6 november heeft wethouder Joost van Keulen van de gemeente Groningen de nieuwe subsidieregeling voor het afkoppelen en hergebruik van regenwater op bedrijventerreinEuvelgunne bekend gemaakt.

De gemeente Groningen wil samen met de bedrijven inspelen op de klimaatverandering en werken aan een klimaatrobuust en duurzaam stedelijk watersysteem. Het van de riolering afkoppelen van verhard oppervlak (daken/parkeerplaatsen) en het zo mogelijk benutten van regenwater passen daar uitstekend bij. Afkoppeling voorkomt overbelasting van de rioolwaterzuiveringsinstallatie, ongecontroleerde riooloverstorten in de binnenstad en wateroverlast op straat. Benutting van regenwater bespaart drinkwater en leidt via groene daken tot energiebesparing. Dat bevordert de doelstellingen van de circulaire economie. De gemeente wil bij de realisatie zoveel mogelijk samenwerken met de lokale bedrijven en maatwerk leveren dat past bij de mogelijkheden en behoeften van de bedrijven.

De brochure over de subsidieregeling kunt u downloaden.

 

 

Ga terug

Copyright ECS Earth Care Solutions | Contact | Realisatie: DJP Media Steenwijk