Op 6 november 2018 vond het tweede oefenlab water plaats. 14 cursisten, akkerbouwers en veehouders, leerden hoe ze peilbuizen kunnen plaatsen, de waterkwaliteit kunnen meten en de infilratie-weerstand kunnen bepalen.

Het oefenlab water is een praktijkles. Na een korte introductie over de theorie van het watermanagement van een perceel gingen de boeren in drie groepen het veld in. Het meten aan water is belangrijk. Met deze kennis kan de bodem beter bewerkt worden. Hiermee kan in droge perioden het gewas van voldoende vocht worden voorzien. In zoute kwel gebieden kan de zoute kwel worden teruggedrongen.

In het kader van Gouden Gronden worden 2 gebiedsgerichte uitvoeringsprojecten ingediend: Spaarbodem en Weide&water. In beide projecten zal ook gebruik worden gemaakt van het oefenlab water. De nu met het tweede oefenlab opgedane ervaringen zullen later in deze projecten worden toegepast.

Ga terug

Copyright ECS Earth Care Solutions | Contact | Realisatie: DJP Media Steenwijk