Nieuwe sanitatie

Met de term Nieuwe Sanitatie kijken we eigenlijk met een andere bril naar een eeuwen oud probleem. Hoe gaan we verantwoord om met ons afvalwater? We stappen af van de traditionele denkwijze dat afvalwater vies is en dat we er daarom tegen de laagste kosten van af moeten. Nieuwe Sanitatie gaat uit van de waarde die afvalwater kan hebben en zoekt naar maatwerk oplossingen. In het buitengebied gaan we in de toekomst waarschijnlijk heel anders om met afvalwater dan in de stad.


Lees meer over Nieuwe sanitatie

Bodem en Water

Bodem en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De meeste bodems in Nederland zijn zelfs door het water ontstaan. Juist die bodem bepaalt nu hoe het watersysteem functioneert; hoe snel regenwater infiltreert en via het oppervlaktewatersysteem tot afvoer komt. De bodem bepaalt de kwaliteit van het water. Toch is het belang van de bodem voor het watersysteem lange tijd onderschat.


Lees meer over Bodem en Water

Stadslandbouw

Steden, of ze nou groot of klein zijn, kunnen niet zonder hun groene longen. Groen is de stad is noodzakelijk voor de volksgezondheid, voor het waterbeheer en voor het sluiten van lokale kringlopen. Stadslandbouw kan daar in allerlei vormen een een goede bijdrage aan leveren. De vorm die we kiezen is afhankelijk van de lokale vraag en betrokkenheid. High-tech landbouw in voormalige kantoortuinen of kleine volkstuintjes tussen de bebouwing. Maar het is wel belangrijk met kennis van zaken de ontwikkelingen te sturen.


Lees meer over Stadslandbouw


Copyright ECS Earth Care Solutions | Contact | Realisatie: DJP Media Steenwijk