Het Louis Bolk Instituut is een onafhankelijk internationaal kennisinstituut ter bevordering van duurzame landbouw, voeding en gezondheid, met de natuur als bron voor kennis over het leven. De systeembenadering (het werken vanuit samenhang), respect voor de integriteit van het leven en een participatieve opzet, staan centraal. De toepasbare oplossingen en adviezen komen samen met de praktijk tot stand. Kennisuitwisseling, kritische reflectie en wetenschappelijke analyse leiden tot beter inzicht om knelpunten op te lossen en bij te dragen aan een duurzame wereld en een gezondere groei van mens, dier, plant en bodem.

Met het Louis Bolk richt ik me onder andere op het verder ontwikkelen van het thema bodem en water waarbij van mij vooral de waterhuishoudkundige kant wordt ingebracht en het ontwikkelen van thema stadslandbouw.

Meer weten over het Louis Bolk Instituut?

Bezoek de website
Ga terug

Copyright ECS Earth Care Solutions | Contact | Realisatie: DJP Media Steenwijk