De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren. STOWA kent vier taakvelden: afvalwatersystemen, watersystemen, waterweren en waterketen.

Binnen het thema waterketen werk ik nauw samen met en voor STOWA. Als secretaris van de STOWA Koepelgroep Nieuwe Sanitatie ben ik mede verantwoordelijk voor de inhoudelijke voortgang en co√∂rdinatie op het gebied van Nieuwe Santatie. 

STOWA heeft een themasite over Nieuwe Sanitatie. Daarnaast hebben we dit jaar de Saniwijzer ontwikkeld; een site met specifieke voorbeelden over hoe Nieuwe Santatie in de praktijk kan worden gebracht.

 

Meer weten over STOWA? 

Bezoek de website
Ga terug

Copyright ECS Earth Care Solutions | Contact | Realisatie: DJP Media Steenwijk