De toenemende verstedelijking en functieverandering in het buitengebied leidt in een versneld tempo tot capaciteitsproblemen in het drukrioleringsstelsel. Wanneer niet tijdig wordt voorgesorteerd op deze ontwikkeling bestaat de mogelijkheid dat de capaciteitsproblemen in de drukriolering toekomstige
ontwikkelingen van bedrijven of woninguitbreiding in het buitengebied in de weg staan.

De gemeenten Ede en Barneveld en het waterschap Vallei en Veluwe hebben TAUW en ECS - Earth Care Solutions gevraagd te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om Nieuwe Santatie toe te passen bij bestaande recreatieterreinen in het buitengebied en een pilot voor te bereiden.

Het project “Nieuwe Sanitatie Recreatieterreinen Buitengebied” kent twee doelen of twee niveau’s. Het
primaire doel van het project is om de mogelijkheden te onderzoeken van innovatieve technieken voor het
inzamelen, transporteren en behandelen van afvalwater dat vrijkomt op recreatieterreinen1 in het
buitengebied.

Het bovenliggend doel is om te verkennen of innovatieve technieken voor het inzamelen, transporteren en behandelen van afvalwater in de toekomst kunnen leiden tot anders omgaan met vrijkomende afvalwater in het buitengebied. Het gaat hier om een bredere scope; dus niet alleen de geconcentreerde lozers, maar ook kleine, individuele lozers.
In het project staan de volgende twee vragen centraal om te komen tot een nieuw sanitatie-concept (‘state of the art’) dat geschikt is voor het buitengebied en/of de agrarische omgeving:
- Op welke wijze is het mogelijk om (huishoudelijk) afvalwater lokaal te zuiveren?
- Op welke wijze is het mogelijk om (huishoudelijk) afvalwater lokaal her te gebruiken?

Afgeleide vragen zijn:
- Wat zijn de lokale behoeften aan grondstoffen, schoon water en/of energie?
- Welke andere (afval)stromen of processen zijn er lokaal, op het terrein zelf of bijvoorbeeld op agrarische
bedrijven, waarmee logische verbindingen mogelijk zijn?
- Hoe kan afvalwater van recreatieterreinen dienen als grondstoffen(bron), schoon water en/of energie?
- Hoe is lokale benutting van deze grondstoffen, schoon water en/of energie mogelijk?
- Wat zijn de maatschappelijke kosten en baten, waar liggen deze en welke verdienmodellen zijn mogelijk?
- Wordt voldaan aan de doelen voor een goede volks- en diergezondheid en een gezond milieu?
- In welke mate is de te beproeven oplossing schaalbaar en/of ook op andere locaties toepasbaar?
- Hoe kan hiermee een volwaardig alternatief voor uitbreiding en instandhouding van drukriolering in het
buitengebied worden geboden?

Ga terug

Opdrachtgever:
Waterschap Vallei en Veluwe, gemeenten Ede en Barneveld

Uitvoering:
2014 / 2015

In samenwerking met:

TAUW


Copyright ECS Earth Care Solutions | Contact | Realisatie: DJP Media Steenwijk