In de tweede fase van het project Duurzame Sanitatie Blankenham moet een groot aantal stappen worden gezet om uiteindelijk een definitieve keuze voor een bepaald systeem te kunnen maken.

De Gemeente Steenwijkerland heeft ECS - Earth Care Solutions gevraagd een plan van aanpak op te stellen en het proces verder te begeleiden. Inmiddels is de tweede fase van het project succesvol afgerond. Conform het plan van aanpak is een eindrapportage opgesteld. Deelrapportage zijn er er ten aanzien van de wet- en regelgeving, duurzaamheid, effecten op de waterkwaliteit en de kosten van de verschillende varianten. 

Op grond van de uitgevoerde verkenningen was er binnen de projectgroep en de stuurgroep breed draagvlak voor het aanleggen van decentrale sanitatie concepten. Hoewel op de langere termijn de kosten hiervan lager zouden zijn dan van drukriolering bleken de aanlegkosten hoger. Het bleek  niet mogelijk deze binnen de bestaande financiĆ«le te dekken. De gemeente heeft besloten om in 2016 drukriolering aan te leggen. 

Op verzoek van de projectgroep is door ECS - Earth Care Solutions een evaluatie rapport opgesteld.

Voor de uitvoering van fase 2 is in het PvA een gedetailleerde werkbeschrijving en planning opgenomen. Een deel van de werkzaamheden daarvan zal aan derden worden uitbesteed. Inmiddels is door ECS - Earth Care Solutions voor de aanbesteding hiervan een EMVI methodiek uitgewerkt. 

De uitvoering van het PvA is door ECS verder begeleid; een aantal deelonderzoeken zijn mede door ECS uitgevoerd. Gezamenlijk met de overige projectgroepleden is in januari 2015 een eindrapportage opgesteld.

 

Ga terug

Opdrachtgever:
Gemeente Steenwijkerland

Uitvoering:
augustus 2014 - april 2015

Rapporten:

Eindrapport fase 2 Blankenham

Besluit Stuurgroep

Evaluatie rapport (beschikbaar van af medio december 2015)


Copyright ECS Earth Care Solutions | Contact | Realisatie: DJP Media Steenwijk