De provincie Drenthe hecht aan een hoge omgevingskwaliteit. In haar Omgevingsvisie heeft zij aangeven dat de ontwikkeling van een robuuste en duurzame landbouw daarin belangrijk is. Die landbouw komt er niet vanzelf. Om daarin richting te geven, heeft de provincie het initiatief genomen voor de beleidsvisie "Wegwijzer voor de Drentse Landbouw".

Aan die beleidsvisie heb ik, toen nog namens MWH-Global, een procesmatige en inhoudelijke bijdrage geleverd.

Duurzame landbouw is een onderdeel van een duurzame samenleving. In de wegwijzer geeft de provincie dat vorm en inhoud door de wederzijdse interactie te benadrukken. Hoe kan de landbouw bijdragen aan een duurzamere samenleving en hoe kan de samenleving bijdragen aan een duurzamere landbouw? Daarom richt de wegwijzer zich niet uitsluitend op het verminderen van de emissies of het energieverbruik. Van even groot belang is de vraag of de landbouw ook in 2040 nog past in de toekomstige samenleving, niet alleen als leverancier voor voedsel maar juist ook als maatschappelijke factor.

De wegwijzer kan geen blauwdruk zijn voor “het duurzame landbouwbedrijf”. Maar moet bouwstenen leveren waar ieder bedrijf naar behoefte uit kan kiezen, en die de totale sector in Drenthe wel duurzamer zullen maken. Op welk type verduurzamingsmaatregelen een individueel bedrijf zich richt zal onder andere worden bepaald door bedrijfstype, type ondernemer en zijn of haar directe omgeving. De wegwijzer zal geen oordeel vellen over welke bedrijfsvoering het beste is. Het is belangrijk dat iedere ondernemer zelf keuzes maakt en nagaat op welke wijze hij of zij kan bijdragen aan de verdere verduurzaming. Kennis en innovatie vormen een belangrijke motor om te komen tot verduurzaming.

Het doel van de wegwijzer is:

  • een beeld te geven van de gewenste ontwikkelingen naar een meer duurzame, robuuste landbouw in Drenthe;
  • aan te geven dat een duurzame landbouw wederkerige relaties heeft met zowel de economische, de sociale als de fysieke omgeving;
  • aan te geven dat gebruik kan worden gemaakt van ecosysteemdiensten van de bodem;
  • aan te geven welke inzet er van de provincie en andere partijen mag worden verwacht.
Ga terug

Opdrachtgever:
Provincie Drenthe

Uitvoering:
2012-2013


Copyright ECS Earth Care Solutions | Contact | Realisatie: DJP Media Steenwijk