Geslaagde kennisbijeenkomst over groenbemesters.

Op 26 oktober 2017 organiseerden SPNA/Delphy in samenwerking met Gouden Gronden een kennisbijeenkomst over Groenbemesters. Zowel in de ochtend (bij de lezingen) als in de middag (bij de veldbezoeken) waren er ruim 80 mensen aanwezig. Dit waren vooral ondernemers uit de streek. Groenbemesters zo gaven verschillende sprekers aan zijn ook belangrijk voor het waterbeheer. Ze voorkomen verslemping en daardoor oppervlakkige afspoeling. Ze stimuleren het bodemleven waarbij wormengangen de infiltratie bevorderen. En ze nemen stikstof uit de bodem op die daardoor in de winter niet uitspoelt maar in het voorjaar wel weer ter beschikking komt van het gewas.

 Het volledige verslag van de bijeenkomst en de presentaties kunt u downloaden:

Ga terug

Copyright ECS Earth Care Solutions | Contact | Realisatie: DJP Media Steenwijk