Op 13 april is de 13de Platformbijeenkomst Nieuwe Sanitatie georganiseerd. Tijdens deze platformdag richtten we ons met name op deze maatschappelijke aspecten van Nieuwe Sanitatie. We verkenden de verschillende ontwikkelingsrichting aan de hand van praktijkervaringen uit het verleden en vergezichten naar de toekomst.

Het afvalwaterbeheer is de laatste decennia vooral het domein van de vakspecialisten geworden. De burger is in hoge mate ontzorgd en inzameling, transport en verwerking van afvalwater zijn aan het maatschappelijke oog onttrokken. Met de recente ontwikkelingen in de richting van een verdere verduurzaming, decentralisatie en zelfs hergebruik van afvalwater komt de maatschappelijke context juist weer meer in beeld. Wat verwacht de burger eigenlijk van de overheid als het om afvalwater gaat? En wat is hij zelf bereid te doen en te laten? Wij denken al snel dat de burger ontzorgd wil worden. Maar is dat wel altijd zo? Recente projecten laten juist ook zeer betrokken burgers zien die graag een eigen verantwoordelijkheid nemen.

 De ontwikkeling van nieuwe systemen en nieuwe oplossingen leidt er mogelijk ook toe dat meer en andere partijen betrokken raken. Lopende afspraken over samenwerking in de waterketen zullen opnieuw, en met andere partners erbij, tegen het licht worden gehouden. Er zullen andere financieringsconstructies ontstaan en wellicht krijgen de huidige waterketenpartijen geleidelijk aan wel een andere rol. De vraag is wel in hoeverre de huidige wet- en regelgeving maken die ontwikkelingen mogelijk maken of belemmeren.

Het verslag van deze bijeenkomst vindt u hier.

 

Ga terug

Copyright ECS Earth Care Solutions | Contact | Realisatie: DJP Media Steenwijk