Op donderdag 12 februari spraken het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de gemeente Schagen en landbouwers over de mogelijkheden om slimmer om te gaan met het afvalwater in het buitengebied. Met het project Compostmeer streven we naar een gelijktijdige verduurzaming van zowel de waterketen als de landbouw. Het doel van de workshop is om samen met de aanwezige bollenboeren een aantal concrete voorbeeldprojecten voor te bereiden is ruimschoots gehaald.

Op basis van de workshop is het projectplan verder uitgewerkt. In een tweede overleg op 10 april is vastgesteld dat alle partijen nu met elkaar verder willen. Een aantal concrete projectvoorstellen worden nu uitgewerkt. Het doel is om nog dit jaar met enkele ervan te starten. De geselecteerde projecten zijn:

8.1         Lokale biomassa lokaal gebruikt.

8.2         Hoogwaardige compost voor een gezondere bol en plant.

8.3         Lokale verwerking afvalwater via een natuurlijk filter.

8.4         Erfafspoelwater en huishoudelijk afvalwater samen verwerkt.

8.5         Afvalwater voor de productie van  biomassa.

8.6         Omgekeerde osmose.

8.7          Opendata gewasbeschermingsmiddelen.  

 

Ga terug

Copyright ECS Earth Care Solutions | Contact | Realisatie: DJP Media Steenwijk